Ervaren in groen-, grond- en waterwerken

Van Rijn Service BV, gevestigd in Reeuwijk en met jarenlange ervaring in grond-, groen en vooral waterwerken, is gespecialiseerd in de uitvoering van grote en kleine projecten. Van Rijn Service is allround en ontwerpt, bouwt en realiseert projecten als aannemer en onderaannemer. De werkzaamheden bestaan naast de grote grond- en waterwerken ook uit de aanleg van beschoeiingen, steigers, bruggen, tuinen en bestratingen. Van Rijn service levert grond, zand, grind en bestratingsmateriaal.

Van Rijn Service werkt in heel Nederland voor lokale en regionale overheden, voor bedrijven en aannemingsbedrijven. Daarnaast kunnen ook particulieren bij Van Rijn Service terecht. Op deze website geven we slechts een bescheiden overzicht van onze activiteiten.

CERTIFICATEN

In een zich steeds verder ontwikkelende wereld speelt techniek een belangrijke rol. Daarbij lijkt de uitstoot van Co2 door verbranding van brandstoffen en door het opwekken van elektriciteit bijna onvermijdelijk. Toch is het de toename in CO2 uitstoot die onze wereld voor nieuwe uitdagingen stelt m.b.t. bijvoorbeeld klimaatverandering. Internationaal zijn er verschillende ambities om de uitstoot van CO2 terug te dringen en ook door de Nederlandse overheid wordt de aanpak van CO2reductie gestimuleerd.

Van Rijn Service B.V. vind het belangrijk om binnen het eigen bedrijf en in de keten te zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Daarom is zij gestart met certificering op de CO2 Prestatieladder. Hiermee bepaalt zij haar CO2 uitstoot, stelt maatregelen op om deze uitstoot te reduceren en controleert de voortgang van de reductie.

logo's certificeringen